ABB Robotics - Västerås
Case Study ABB Robotics - Västerås

ABB ger robotar livslång noggrannhet

ABB i Västerås är pionjär bland världens tillverkare av industrirobotar när det gäller att utnyttja laserbaserad mätteknik till att säkra robotarnas precision. För ABB, som med sin installerade bas på 125 000 robotar är störst i världen på industriautomation, är Leica Geosystems verktyg en viktig kugge i en metod som erbjuder kunderna säkring av robotarnas positionsnoggrannhet genom hela livscykeln.

ABB:s Absolute Accuracy-metod gör en verklig robot till en exakt robot tack vare mjukvarustyrd korrigering av fel orsakade av belastning, kinematik och dynamik.

- En riktigt bra industrirobot är en robot som behåller sin noggrannhet genom hela livscykeln, inklusive installation i fabrik, motorbyte, omgruppering av fixturer och allt annat en robot får vara med om, menar Peter Fixell som ansvarar för robotkalibrering och kravställan på ABB i Västerås.

- Skillnaden i noggrannhet mellan en virtuell ”idealrobot” och en verklig robot är vanligtvis i storleksordningen 8 till 15 mm. Skillnaden härrör från mekaniska toleranser och belastning. Med Absolute Accuracy minskar vi gapet, varaktigt, till i genomsnitt 0,5 mm, fortsätter Peter Fixell.

ABB har två till varandra angränsade celler för robotkalibrering, var och en 10 x 10 meter. Mitt emellan cellerna står en Leica Laser Tracker. Operatören sköter mätarbetet från en PC placerad så att han har uppsikt över båda cellerna. Medan han mäter en robot i den ena cellen kan hans medarbetare utnyttja tiden till att rigga upp eller plocka ned en robot i den andra cellen. Efter mätning och kalibrering paketeras robotarna för leverans till kund.

Från dröm till verklighet
Med ABB:s Absolute Accuracy-metod elimineras alltså skillnaderna mellan CAD-systemets virtuella robots precision och det arbete som den riktiga roboten gör på verkstadsgolvet.

Roboten instrueras att flytta sig via 100 punkter i arbetsområdet. Med hjälp av Leica Laser Tracker fastställs de verkliga positionerna. Utifrån jämförelsen mellan teoretiska och verkliga positioner skapar ABB en uppsättning kompenseringsparametrar som korrigerar positioneringen och därmed robotens rörelse. Parametrarna tar hänsyn både till de mekaniska imperfektionerna i rörelsemönstret och till de nedböjningar som uppstår på grund av belastningen...

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktvägar

» Kontakter

» Kontaktformulär

» E-post

Tel: +46 16 160800Print Print