CAD CAM Software
CAD CAM Software
CAD/CAM (computer-aided design och computer-aided manufacturing) är en datorprogramvara som används för att både utforma och tillverka produkter. CAD (Computer-aided design) står för användning av datorsystem som en hjälp vid att skapa, modifiera, analysera eller optimera en designlösning. CAD-mjukvaran används för att öka produktiviteten för designen, förbättra designkvaliteten, förbättra kommunikationerna genom dokumentation och skapa en databas för tillverkning. CAM-mjukvaran (Computer-aided manufacturing) används för att styra maskinverktygen och tillhörande industrimaskineri för att automatisera tillverkningsprocessen. CAM möjliggör digital designöverföring från koncept till verklighet.


VERO Software


Vero utvecklar och distribuerar CAD/CAM system som används vid design- och tillverkningsprocesserna inom flera olika industrier. Med fokus på kunskapsdriven utveckling erbjuder Vero lösningar inom områden som tillverkning av formverktyg, plåtbearbetning, produktionsteknik, spånskärande bearbetning i metall, träindustrin och stenbearbetning. Veros lösningar utvecklas kontinuerligt för att ge dess användare inom varje bransch största möjliga effekt i att möta de utmaningar man har i att ständigt söka effektivare tillverkningsmetoder.


» läs mer


Print Print