Event

PC-DMISdagar

Location: Eskilstuna, Sverige
Date: 3 Oktober 2017 - 4 Oktober 2017

PC-DMIS dagen är en möjlighet för användare av mätmjukvaran att få mer information om nyheterna och hur de används för att underlätta ditt arbete. Du får också viktig information om mätteknik och standarder som påverkar ditt arbete.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktvägar

» Kontakter

» Kontaktformulär

» E-post

Tel: +46 16 160800Print Print