Honda - Swindon
Case Study Honda - Swindon

Hexagon Metrologys Cognitens WLS400M hjälper till att leverera hög kvalitet för nya Honda Civic

Med Cognitens WLS400M utför Honda i GB en grundorsaksanalys under ett skift istället för flera dagar. Mätningar som brukade ta en och en halv timme tar nu en kvart. Kundnöjdhet betyder allt för Honda hos UK Manufacturing Ltd. Precisionsmätning används hos alla etapper i tillverkningsprocessen för att garantera att allting är så bra som det kan bli, från motorn till inpassningen av chassit. Under utvecklingsfasen för prisbelönta, nya Honda Civic använde teamet för komplexa analyser för mycket exakta chassin, CAT HAB - Complex Analysis Team for High Accuracy Body, Cognitens-systemet som hjälp i bearbetningsprocessen för viktiga delar, så som dörrenheter och bakluckor.

Dessa viktiga områden påverkar både fordonets estetiska utseende och funktion. Om en baklucka inte stänger ordentligt eller mellanrummet mellan dörren och chassit inte ser bra ut – då är kunderna inte nöjda och inte Honda heller. Denna strävan efter noggrannhet kombineras med en strikt produktionsdeadline som måste hållas om affärsmålen ska uppnås. Därför måste mätstrategin i utvecklingsfasen kombinera hög noggrannhet med hastighet och effektivitet.

Behovet av hastighet (och noggrannhet)
CAT HAB-teamet finns på svetsavdelningen som en kvalitetsfunktion men sammanför personer från lackering, montering ram och produktkonstruktion för att förena erfarenhet och fokusera på komplexa frågor som skär igenom avdelningar. Genom att använda Cognitens mätsystem med vitt ljus från Hexagon Metrology kunde teamet fokusera på specifika områden och snabba upp grundorsaksanalys av eventuella brister under utvecklingsfasen. Målet är att optimera inpassningen innan massproduktion startar – och se till att kunder får bilar som uppfyller kvalitetsstandarden de förväntar sig av Honda.

Processen börjar med att man tar emot ritningarna från Japan och definierar en del kritiska parametrar – de första försöken att bygga bilen bedömds på en företagsnivå. Fokusområden identifieras och Cognitens WLS400M används för att verifiera delar av underenheter (etappmätningar) liksom kritiska områden som bakluckor. Ledarna i CAT HAB-teamet skannar delar med Cognitens vid olika etapper i konstruktionsprocessen. En baklucka kan exempelvis skannas när den kommer från svetsningen och före och efter lackering, rammontering och andra avdelningar. Bakluckeskanningarna kan sedan läggas över varandra för att visa var det har gjorts ändringar och om de ligger utanför överenskomna parametrar.

Cognitens WLS400-sensorn arbetar genom att projicera ett slumpmässigt mönster på objektet och utlösa simultan inläsning av det aktuella området med sina kameror. Den skannar ett område på en halv kvadratmeter och mäter hela ytor, egenskaper och kanter som inte är möjliga för andra system. Datan samlas in på millisekunder vilket möjliggör arbete i verkstadsmiljöer med vibrationer och olika ljusförhållanden så inget kan påverka mätningen. En lättförståelig färgkarta och egenskapsdata produceras som en sammanfattning.

Hos HUM i Swindon kan mätningar som brukade ta en och en halv timme, med en kombination av manuella metoder och andra portabla armar, nu utföras på en kvart efter mappning av en fixtur. Grundorsaksanalys kan nu ofta utföras under ett skift. Tidigare tog det flera dagar att bara identifiera problemet...

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktvägar

» Kontakter

» Kontaktformulär

» E-post

Tel: +46 16 160800Print Print