Industriella theodoliter & laserstationer
Industrial Theodolites & Laser Stations
Kostnadseffektiv mätning med absolut tillförlitlighet – industriella teodoliter och laserstationer uppfyller de högsta kraven även under svåra förhållanden. Det extrema mätområdet på över 500 m gör totalstationerna till förstahandsvalet för kontroll och montering av mycket stora komponenter.

Industriella teodoliter har sedan länge varit standarden vid optisk kompensering av satelliter, navigationssystem och siktlinjesindikatorer i flygplan. Öppen systemarkitektur möjliggör utveckling av kundanpassad mjukvara. Funktionen för beröringsfri autokollimation gör att industriella teodoliter från Hexagon Metrology har en otrolig noggrannhetsgrad.
Leica TM6100A Industrial Theodolite


Leica Geosystems’ Industrial Theodolites are known around the world for being the most accurate, with the highest angular accuracy of 0.5”. These autocollimating theodolites have set the benchmark with unrivalled precision and superb optics. Now Leica Geosystems has set the standard even higher by incorporating more features and benefits into their latest theodolite.


» läs mer

Leica TDRA6000 Laser Station


The new Leica TDRA6000 introduces new and improved technology. With an all new direct drive technology, reflectorless measurements and a typical 3D point accuracy of 0.25 mm at 35 meters, this new generation of Laser Station incorporates Leica Geosystems’ long experience developing industrial laser stations.


» läs merPrint Print