Mätlab
Vår verksamhet är certifierad och arbetar i enlighet med alla, för vårt område, gällande standarder.

Vi levererar fullständiga resultatredovisningar och självklart mot spårbara normaler och referenser som respektive standard kräver. Vid behov utförs laseruppmätningar i direkt koppling mot mätutrustningen för justering av avvikelser.

Alla inskickade uppdrag hanteras i vårt mätlab där omfattande miljökrav råder. Vi hanterar även alla former av kalibreringsuppdrag för handmätdon och fasta mätdon.

Hexagon Metrology Nordic AB får auktorisation och certifiering genom våra fabriker inom Hexagon Metrology i Frankrike, Italien, Schweiz, Tyskland och USA för våra starka varumärken som CEJ, DEA, Leica Geosystems, Leitz, Optiv, Romer, Sheffield, Tesa och Brown & Sharpe.

    
Service & Support
2015-09-21
Hexagon Metrology Nordic
Swedish 789 KB  (PDF)  

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktvägar

» Kontakter

» Kontaktformulär

» E-post

Tel: +46 16 160800

Certifikat

Certifikat

Certifierad kvalitet 
ISO 9001:2008 och
ISO 14001:2004
(Utfärdat av: Lloyd´s Register Quality Assurance GmbH.)

» Ladda nerPrint Print