Mediameddelanden

Hexagon Manufacturing Intelligence uppgraderar sitt utbud av skanningprober

9 Juni 2016

Den nya versionen av skanningproberna i serien HP-S-X1 är ännu robustare och erbjuder högre systemflexibilitet

Hexagon Manufacturing Intelligence lanserar nya versioner av de kompakta proberna för taktil avkänning i HP-S-X1-serien. HP-S-X1 har ett nytt lagringssystem som förbättrar ledernas repeterbarhet, och proberna i serien kan nu utrustas med horisontella mätspetsar utan att modulen behöver bytas ut – vilket ger ökad flexibilitet.

De externa måtten är små och mätspetsarnas längd kan uppgå till 225 mm, därför kan HP-S-X1 proberna användas i koordinatmätmaskiner (CMM) för att utföra mätningar långt inne i ett arbetsstycke. De magnetiska gränssnitten kan användas för automatiska byten av mätspetsar och stöder alla standardtyper av inspektion, som mätning med enpunktskontakt, självcentrerande mätning och kontinuerlig höghastighetsskanning. Datainsamlingen kan utföras snabbt och exakt på alla slags ytstrukturer.

HP-S-X1- serien med taktila skanningprober omfattar även HP-S-X1C, som är en centralt monterad version för mätningar med hög stabilitet, samt modellerna HP-S-X1S och HP-S-X1H som gör det möjligt att använda ett indexerande probehuvud för bättre åtkomlighet. I de senaste versionerna kan modellerna HP-S-X1C och HP-S-X1H utrustas med horisontella mätspetsar på upp till 100 mm, och HP-S-X1S kan hantera horisontella mätspetsar på upp till 20 mm utan att byta moduler. Genom standardgränssnittet kan alla prober användas på probehuvudena från Hexagon.

”De senaste versionerna av skanningproben HP-S-X1 har vidareutvecklats för att öka hållbarheten och ge en mer flexibel inställning utan att modulerna behöver bytas ut”, förklarar Micha Neininger som är Product Manager – Sensors på Hexagon Manufacturing Intelligence. ”För att uppnå en lika stor bredd av mätspetsar som denna brukar det krävas ett system med flera moduler. Med serien HP-S-X1 sparar användarna in tiden som det brukar ta att byta moduler och kan alltid använda den bästa konfigurationen för ett jobb, utan att kompromissa.”

De senaste versionerna av den kompakta skanningproben HP-S-X1 kan beställas online i alla länder från och med nu. Du kan få mer information hos din lokala försäljare eller representant för Hexagon.


Om Hexagon Manufacturing Intelligence

Tillsammans med Hexagon Manufacturing Intelligence kan industriella tillverkare utveckla banbrytande teknik som sedan används för att skapa revolutionerande produkter. Som ledande specialist på metrologi- och tillverkningslösningar har vi expertkunskaper inom Sensing, Thinking, Acting - det vill säga insamling, analys och aktiv användning av mätdata. Vi ger våra kunder förtroendet att öka produktionshastigheten och accelerera produktiviteten samtidigt som kvaliteten på produkterna blir högre.

Med ett nätverk av lokala servicecentra, produktionsanläggningar och handelsverksamhet på fem kontinenter formar vi smarta förändringar inom tillverkningsindustrin och skapar en värld där kvaliteten ökar produktiviteten. 

Hexagon Manufacturing Intelligence ingår i Hexagon som är en ledande leverantör av informationsteknik för ökad kvalitet och produktivitet inom geospatiala och industriella verksamheter.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, domänkunskap och kundernas arbetsflöden till intelligenta ekosystem med information som kan vara åtgärdsgrundande, automatisera processer och öka produktiviteten. De används inom en rad viktiga branscher. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har över 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på ca 3,1 miljarder EUR. Läs mer på hexagon.com.Download
 

DownloadPrint Print