Produkter
Automatiserade lösningar

Morgondagens fabrik kommer att vara smart och digital med en datastyrd förståelse för anläggningens processer. Automatiseringen kommer att spela en viktig roll i alla industrisektorer. Hexagon Metrology erbjuder rätt lösning för fullt automatiserad mätning och processtyrning, redan idag. I ledningen, nära ledningen, taktilt, kontaktlöst och alltid drivet av mångsidiga programverktyg – Hexagon Metrology erbjuder rätt automatiseringslösning för maximal effekt, som en perfekt bas för fullt integrerad kvalitetshantering.

» läs mer
Mätmaskin - små och mellanstora

Med hjälp av små och medelstora koordinatmätmaskiner (CMMs) från Hexagon Metrology kan man göra tredimensionella uppmätningar av små och medelstora arbetsstycken utan att behöva offra prestanda och noggrannhet. Skapa detaljprogram snabbt, direkt från CAD-modeller.

Dra nytta av ökad kvalitet och processförbättringar med hjälp av dessa stationära koordinatmätmaskiner. CMMs i denna storleksklass är lämpliga för mätuppgifter i nästan all industri där noggrannhet, repeterbara resultat och automatisk dimensionsmätning krävs.

Vare sig du letar efter en instegsmodell eller redan har koordinatmätsystem och nu tittar efter förbättringar inom kvalitetssäkring eller ökning av mätkapacitet – vi har de produkter och den expertis som krävs.» läs mer
Mätmaskin - stora

De största stationära 3D koordinatmätmaskinerna (CMMs) av portaltyp från Hexagon Metrology ger er enorma prestanda. Det är inte bara kapaciteten hos dessa giganter i koordinatmätsystemens värld som ställer alla andra i skuggan, de imponerar även med robust materiel, en stabil struktur och hög noggrannhet – på verkstadsgolvet, i en produktionscell eller i mätrummet. Portalmätmaskiner kan fungera självständigt eller som en station i en produktionscell. Den öppna strukturen medger automatisk laddning och urladdning av detaljer.

Styrkan är särskilt uppenbar när de används för tredimensionella mätningar av stora komponenter och sammansatta enheter i flyg- och försvarsindustrin, varvsindustrin och i kraftverksindustrin. Om ni behöver mäta en stor detalj med höga prestanda, kommer ni att göra det rätta valet med dessa koordinatmätmaskiner.» läs mer
Mätmaskin - horisontal arm

Fördelarna med koordinatmätmaskiner (CMMs) med horisontell arm (pelartyp) från Hexagon Metrology är särskilt uppenbara vid kontroll av plåtdetaljer inom bilindustrin eller andra komponenter med stor volym inom flyg-, varvs-, försvars-, vitvaru-, maskin- och järnvägsindustrierna. Deras öppna struktur medger direkt åtkomst till arbetsstycket och underlättar därför laddning och urladdning avsevärt. En pelarmaskin kan även integreras som en komponent i en automatisk produktionskedja för t.ex. olackerade bilkarosser.

Ett stort antal tillämpningar täcks in med olika konstruktioner och varierande pris- och prestandaklasser.» läs mer
Mätmaskin - verkstad / produktion

Förutsättningarna på verkstadsgolvet verkar antyda att noggranna mätresultat skulle vara omöjliga att uppnå där. Med användning av speciellt framtagna koordinatmätmaskiner (CMMs) för verkstadsgolvet från Hexagon Metrology, kan mätnoggrannheten säkerställas även i produktionsmiljön. Automatisk kontroll är möjlig precis vid tillverkningsstället, vilket är idealiskt för ”lean production” och cellbaserad layout. Speciella användargränssnitt i mjukvaran gör det möjligt även för outbildade operatörer att kontrollera detaljer med enkel teknik.

Produkterna i denna klass bibehåller sin höga noggrannhet inom stora temperaturområden. Tack vare mätsystemens speciella egenskaper och automatisk temperaturkompensation försämras inte prestanda av hårda miljövillkor i produktionen, såsom vibrationer och smuts.» läs mer
Handmätdon

Precisionsinstrument för dimensionsmätning

TESA tillverkar mätinstrument med hög noggrannhet som är kända för sin kvalitet, pålitlighet och hållbarhet.

I mer än sjuttio år har TESA utmärkt sig på marknaden med sina imponerade produkter, unika expertkunskaper inom mikromekanik och precisionsbearbetning samt sin beprövade erfarenhet inom dimensionsmätning.

Det stora utbudet av instrument från TESA omfattar flaggskeppsprodukter som satt nya standarder inom inspektion av inkommande varor, i produktionen samt i mätlaboratorier. Våra mikrometrar, mätklockor, kontaktfria mätspetsar och skjutmått är ofta oumbärliga instrument.

TESA är även det ledande varumärket på den globala marknaden för höjdmätare. De stabila, lättanvända och effektiva instrumenten uppfyller alla verkstadskrav och finns i olika modeller, från väldigt enkla till extremt avancerade. De är helt oumbärliga vid mätning av dimensioner (höjd, diameter, avstånd) och former (rätvinklighet och rakhet).

>> Det finns mer information på webbplatsen: http://www.tesagroup.com» läs mer
Industriella theodoliter & laserstationer

Kostnadseffektiv mätning med absolut tillförlitlighet – industriella teodoliter och laserstationer uppfyller de högsta kraven även under svåra förhållanden. Det extrema mätområdet på över 500 m gör totalstationerna till förstahandsvalet för kontroll och montering av mycket stora komponenter.

Industriella teodoliter har sedan länge varit standarden vid optisk kompensering av satelliter, navigationssystem och siktlinjesindikatorer i flygplan. Öppen systemarkitektur möjliggör utveckling av kundanpassad mjukvara. Funktionen för beröringsfri autokollimation gör att industriella teodoliter från Hexagon Metrology har en otrolig noggrannhetsgrad.» läs mer
Laserscanner

Laserscanners spelar en nyckelroll inom tredimensionell digital inläsning av former och ytor. Med hjälp av en laser är det en lätt och exakt process. Inom industrin används laserscanners för kvalitetskontroll av geometrier och ytor, men även i tillämpningar för ”reverse engineering”, inpassning och montering.

En 3D-scanner kan snabbt och enkelt monteras som en prob på en mätarm, eller fungera med högsta noggrannhet som en del av ett lasertracker-system eller en stationär koordinatmätmaskin. Mjukvaran skapar 3D-data i realtid från det punktmoln som genereras av scannern och upptäcker omedelbart avvikelser från CAD-data.

Beröringsfria scanners läser noggrant in miljontals punkter på några sekunder. Det resulterande punktmolnet kan sedan användas för att skapa en CAD-modell för att reproducera, konstruera, kontrollera eller arkivera detaljen.» läs mer
Laser Tracker

Sedan länge en standard inom industriell mätteknik. Lasertracker-system är marknadsledande när det gäller noggrannhet, driftsäkerhet och hållbarhet i portabla mätutrustningar. En lasertracker från Hexagon Metrology är ett portabelt mätsystem som med hjälp av en laserstråle kan göra noggranna mätningar och kontroller i en sfärisk volym upp till 160 m.

Utvidgning eller automatisering av systemet med handstyrda scanners, trådlösa mätsensorer och robotapplikationer öppnar upp för ett enormt antal möjliga tillämpningar. Effekten blir att snabba och mycket noggranna mätningar kan matas direkt in i produktionen, vilket leder till kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar.» läs mer
Mätprober för verktygsmaskiner

Lösningar med prober i verktygsmaskiner från Hexagon Metrology mäter upp arbetsstycken i fleroperationsmaskiner, svarvar, fräsar, slipmaskiner, specialmaskiner och robotar. Både i småindustrier och i medelstor och storskalig produktion blir arbetsstyckena inte bara uppriktade, utan måtten kontrolleras medan de fortfarande sitter i maskinen.

Dessa prober för verktygsmaskiner underlättar det dagliga arbetet, reducerar tillverkningskostnad och produktionstid samt ökar möjligheterna hos moderna maskiner. Bland probtyperna finns för berörande och icke berörande mätning, för inmätning vid verktygsuppsättning samt med möjlighet till radioöverföring. Mjukvara och support finns som stöd för tillämpningarna.» läs mer
Multisensor & optisk mätutrustning

Flexibilitet står i centrum för multisensorteknologin. Flexibilitet inom den mättekniska världen betyder bl.a valfrihet mellan berörande och optisk mätning. Ett enda system är därför tillräckligt för både berörande och optisk mätning av alla kontrollpunkter på en detalj.

För mätning på material som är känsliga för beröring är lösningen optiska mätsystem. De mäter icke-förstörande och noggrant. Tack vare ett mångsidigt urval av optiska mätsystem har vi den rätta lösningen för varje mätuppgift.» läs mer
Portabla mätarmar

Med en portabel mätarm kan man göra mätningar direkt i tillverkningen, där fördelarna med processförbättringar ger mest nytta, genom korta installationstider, enkel hantering och alltid tillförlitliga 3D-mätningar. Flerledade armar kan utrustas med olika längdmätprober och scanninghuvuden för att kunna mäta svåråtkomliga punkter, antingen optiskt eller med beröring.

Det attraktiva pris/prestanda-förhållandet hos dessa portabla mätarmar vid användning med CAD-data eller vid ”reverse engineering” betyder att de finner användning i en mängd olika industrier.» läs mer
Sensorer

Hexagon Metrologys omfattande sortiment av probehuvuden, prober , probeväxlare och tillbehör för koordinatmätningsmaskiner följer den senaste utvecklingen inom probeteknik för koordinatmätning.

Den omfattar ett brett sortiment av standardutrustning som utformats med exakt noggrannhet som byggts för att uppnå snabb och exakt mätning. Hexagon Metrologys probesystem utökar CMM-prestandan och funktionaliteten.» läs mer
System för rörmätning

Hexagon Metrology har en kostnadseffektiv lösning för beröringsfri precisionsmätning av rör med böjar i vinklar upp till 180°. Den infraröda laserteknologin är kompatibel med alla mätarmar som tillverkas av Hexagon Metrology. En speciell poäng är, att om en avvikelse från börvärden i tillverkningsdata upptäcks, kan bockningsmaskinen korrigeras automatiskt.

» läs mer
Scanningsystem, vitt ljus

Scannersystem som använder vitt ljus har mångsidiga lösningar med optisk 3D-mätning, som fokuserar på att förbättra processerna vid konstruktion och tillverkning inom bilindustrin och andra tillverkande industrier. 3D-mätning är en allt viktigare strategi som medger tillverkande enheter att snabba upp introduktionen av nya produkter, uppnå högre produktkvalitet och reducera produktionskostnaderna.

Lösningen från Hexagon Metrology erbjuder ett gemensamt språk och verktyg för insamling, kommunikation och analys av mätdata samt skapar länkar mellan de olika resurser och enheter som är inbegripna i lanseringen av en ny produkt.» läs mer
Mjukvaror

Hexagon Metrology är den största utvecklaren av mjukvara inom det mättekniska området och erbjuder ett stort urval av egenutvecklade mjukvarupaket. Dessa kan kundanpassas och leverera intelligent och effektiv datainsamling samt analys, hantering och presentation av insamlade data.

Hexagon Metrology framställer världens populäraste mjukvara för mätning, som erbjuder många moduler för olika typer av mätutrustningar. Den kan användas med CMMs, visionsystem, flexibla mätarmar, lasertracker-system, CNC-maskiner samt med utrustningar från utomstående tillverkare. Specialpaket för mätning av kugghjul, skovlar och andra speciella geometrier finns också att tillgå.

Dessutom finns mjukvara från utomstående partners, som tillhandahåller ytterligare specialiserade mjukvarupaket för vissa av Hexagon Metrologys utrustningar, som ett komplement till våra egna produkter.» läs mer
Tillbehör

För att till fullo utnyttja potentialen hos alla typer av mätutrustningar och konfigurera dem perfekt för alla slags mätuppgifter så erbjuds ett stort urval av originaltillbehör från Hexagon Metrology. Detta optimerar effektiviteten och flexibiliteten hos er utrustning. Optiska tillbehör, säkerhetsanordningar och nätverksfunktioner utökar mätsystemet så att det uppfyller era specifika krav och säkerställer kvaliteten och kostnadseffektiviteten.

» läs mer


Print Print