Retrofit och uppgradering
Uppgradering
Vi uppgraderar och moderniserar de flesta mätutrustningar på marknaden med ny programvara. Detta ger tillgång till modern miljö med ökade möjligheter att ha samma programvara i alla sina utrustningar.

Ombyggnad/retrofit
Vi bygger om och moderniserar de flesta maskinfabrikat på marknaden med nyare teknik och komponenter så att man kan behålla den noggranna grundstommen i maskinen. Detta ger en
förlängning av den tekniska livslängden på mätmaskinen med upp till tio år och förbättrad prestanda. Detta kan innefatta utbyte av styrsystem, skalsystem, probesystem och drivsystem. Beslut om större ombyggnader kan innefatta helheten inklusive maskinens interna försörjning/distribution av el och luft.

Kontakta oss för vidare information!
Tel: +46 16 160801
E-post

 

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktvägar

» Kontakter

» Kontaktformulär

» E-post

Tel: +46 16 160800

Certifikat

Certifikat

Certifierad kvalitet 
ISO 9001:2008 och
ISO 14001:2004
(Utfärdat av: Lloyd´s Register Quality Assurance GmbH.)

» Ladda nerPrint Print