Service och kalibrering

Vad är skillnaden mellan uppmätning och kalibrering?
Säkerställer ni att Auktoriserad Leverantör utför arbeten på er utrustning?

Vi är Auktoriserad Leverantör för alla varumärken inom Hexagon Metrology och vill
gärna passa på att uppmärksamma er kring fördelarna med att anlita oss.

  • Vi är idag 27 personer inom serviceområdet med regional spridning av fälttekniker.
  • Vi har avdelningar som hanterar teknisk support, reservdelar, reparationer och service/kalibrering av inskickad mätutrustning.
  • Vår personal utbildas och certifieras av fabrik i enlighet med ISO 17025.
  • Vi arbetar med korrekta verktyg för varje respektive typ av mätutrustning.
  • Vi installerar senaste uppdateringar, utgivna av fabrik, för utrustningens styrsystem och tillhörande programvaror.
  • Vi har tillgång till fullständig dokumentation och arbetar i enlighet med fabrikernas rekommendationer.
  • Vi har tillgång till fabrikernas tekniska support och utvecklingsresurser.
  • Vi utför inte bara verifiering (uppmätning), utan fullständig kalibrering med tillhörande justeringar och kompenseringar!
  • Vi har serviceavdelningar i Eskilstuna och Göteborg och våra servicetekniker finns utplacerade i hela landet.

 

» Ackrediteringsbevis EN ISO/IEC 17025:2005  

Kontakta oss för mer information!
Tel: +46 16 160802
E-post  

    
Service & Support
2015-09-21
Hexagon Metrology Nordic
Swedish 789 KB  (PDF)  

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktvägar

» Kontakter

» Kontaktformulär

» E-post

Tel: +46 16 160800

Certifikat

Certifikat

Certifierad kvalitet 
ISO 9001:2008 och
ISO 14001:2004
(Utfärdat av: Lloyd´s Register Quality Assurance GmbH.)

» Ladda nerPrint Print