Tjänster
EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE ORGANISATION MED LOKAL NÄRVARO TILL STÖD FÖR KUNDERNA, FRÅN OFFERTFÖRFRÅGAN TILL BEHOVEN EFTER FÖRSÄLJNINGEN.


Systemkonsultation
Våra specialister och tekniker hjälper till med att välja den lösning som bäst passar de specifika tillverknings- och kontrollbehoven.

Utbildning
Allt från grundläggande till avancerade kurser i mätteknik för att optimera koordinatmätmaskinernas produktivitet.

Programmering av förstabit
Detaljprogram utvecklade av experter för korrekt uppstart vid kontroll av nya komponenter.

Mättjänst och programmering
En professionell lösning vid överbeläggning i produktionen eller vid ovanliga mätapplikationer.
Hexagon Metrology erbjuder en möjlighet till outsourcing av resurser och aktiviteter inom mätteknik.

Uppgraderingsavtal för mjukvara
Uppdatering av mjukvaran och teknisk support för våra marknadsledande mjukvarupaket.

Verifiering och kalibrering
Regelbunden verifiering och kalibrering för att garantera högsta nivå på systemnoggrannhet och repeterbarhet.

Uppgradering och ombyggnad
Gamla system morderniseras genom att kombinera avancerad hård- och mjukvara med befintlig utrustning.

Service och reparationer
Original reservdelar från Hexagon Metrology och certifierad fabriksservice för att hålla systemen i gång och i toppkondition.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktvägar

» Kontakter

» Kontaktformulär

» E-post

Tel: +46 16 160800

Training Interview

Certifikat

Certifikat

Certifierad kvalitet 
ISO 9001:2008 och
ISO 14001:2004
(Utfärdat av: Lloyd´s Register Quality Assurance GmbH.)

» Ladda nerPrint Print