Vår rebranding

Hexagon Metrology, Rebrand

De olika företagen som formar Hexagon Metrology har funnits under årtionden, några till och med mer än ett århundrade. De är företagen du känner väl och litar på inom det mättekniska området. Vi är stolta över vårt arv och över vad Hexagon Metrology står för och vi är fast beslutna att fortsätta tillhandahålla den erfarenhet som återspeglar ett företag med fast förankring inom teknologisk innovation.

För att komma närmare den styrka och de synergier som finns hos vårt moderbolag, Hexagon, lanserar vi en omprofilering av Hexagon Metrology. Vår uppdaterade varumärkesstrategi gör Hexagon Metrology till vårt primära varumärke som vi presenterar på marknaden. Detta representerar vår enighet och gemensamma engagemang när det gäller Hexagons förnyade fokus och raffinerade vision. Detta inleder ett nytt kapitel i vår historia.

Vi känner att det nya varumärket återspeglar det väsentliga hos oss och att det ger oss möjlighet att ännu mer dra nytta av vår styrka som mätteknisk innovatör i världsklass. Som din globala partner, med personerna som är engagerade i din framgång, kommer vi att fortsätta att utvecklas, växa och bygga vidare på vår kompetens, med siktet inställt på framtiden.

Vi är Hexagon Metrology – where quality comes together.Print Print