Vestas Nacelles - Lem
Case Study Vestas Nacelles - Lem, Denmark

Ren perfektion

Hur mycket ström kan ett 100 m högt vindkraftverk generera? Och hur kan det säkerställas att monteringen av vindturbiner löper problemfritt när allt måste fungera direkt? Hos Vestas Nacelles i Lem/Danmark gäller en strikt kvalitetsstrategi och man använder portabla mätsystem med hög kapacitet från Hexagon Metrology för att vara säker på att svaret inte ”blåser bort”.

Små produkter har aldrig lämnat Vestas Nacelles-fabriken. Nav, höljen eller andra stålkonstruktionsdelar till vindturbingondoler kan vara 3,5 m höga och väga upp till 16 ton. Kvalitetsstrategin hos Vestas Nacelles baseras på felfria data som gör det möjligt att övervaka processförloppet. “Det innebär att om datan uppvisar en systematisk avvikelse så ser vi direkt att en process håller på att spåra ur”, säger Ingo Boysen som ansvarar för produktionskvaliteten. “Genom att handla snabbt i sådana lägen har vi skaffat oss mer kunskap om processer och produkter. Detta har gjort att vi har kunnat minska våra processavvikelser samtidigt som robustheten i processerna förbättrats och kostnaderna i samband med dålig kvalitet har minskat.” Vi mäter också alla delar som produceras på fabriken. “Mätningen är inte bara en detaljkontroll för oss. Den är en integrerad del i produktionen. Man skulle kunna säga att vår produktion baseras på mätningen”, säger Ingo Boysen. “Våra utvecklare definierar ett visst antal punkter för varje detalj som är avgörande för kvaliteten, så kallade CT Q-punkter. Vi mäter dessa CT Q på varje detalj och även ett stort antal andra kännetecken, som var öppningar eller andra egenskaper sitter på ett nav. Sedan säkerställer vi att alla separata komponenter i gondolen passar ihop innan vindturbinen monteras. Det är väldigt svårt att rätta till misstag när en detalj väl har lämnat fabriken och när det gäller ett nav skulle spillet kosta oss 20 000 EUR per detalj för bara materialet. Mätningar betalar sig, men inte bara för oss. Vi använder mätdatan aktivt för att minska kostnader vilket våra kunder har nytta av.”

Snabba upp mätningar
Kvalitetsteamet hos Vestas Nacelles har lång erfarenhet av mätteknik. Vid sidan av en stor stationär CMM har de använt två Leica LTD300 och LTD500 lasertracker under många år. “Det var dags att leta efter nya mätsystem”, säger Jeppe Nielsen, ansvarig för mätteamet. “Visserligen fungerade de gamla lasertracker-instrumenten fortfarande perfekt men vi ville se om det fanns något snabbare. Ett nytt system skulle hjälpa oss att spara tid och pengar.” Efter referenspunkt- och testfasen som...

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktvägar

» Kontakter

» Kontaktformulär

» E-post

Tel: +46 16 160800Print Print