Hjälp
Om du inte har en inloggning

Du kommer fortfarande att kunna använda Downloads - mycket av innehållet är fritt och tillgängligt för dig.

Vissa objekt som datablad, programvaru-uppgraderingar etc kräver inloggning.

 

 

Om du har en inloggning

Din inloggning ger dig tillgång till filer på den nivå du tilldelats.

 

 

Problem med nedladdning

Vissa webbläsare kommer att försöka spara nedladdade filer som "index.htm". När detta händer ange filnamnet på filen, dvs "myfile.pdf" eller "myfile.zip" för att spara filen.
Alternativt kan du byta namn på det sparade "index.htm" till rätt filnamn efter nedladdning.Print Print